Wykonanie i wdrożenie systemu ochrony rodzicielskiej

Eyesity to narzędzie pomagające rodzicom chronić dzieci przed skutkami zbyt długiego używania komputerów, smartphonów, laptopów oraz tabletów. Eyesity moniotoruje czas spędzony przez dziecko przy komputerze z dokładnością do 1 sekundy. Poprzez panel rodzica, można podejrzeć na jakie strony internetowe wchodziło dziecko, jakich używało aplikacji, ile czasu spędziło na zajęciach produktywnych oraz nieproduktywnych. Od razu po instalacji Eyesity blokuje dostęp do takich treści jak pornografia oraz przemoc. System składa się z trzech modułów.

Moduł Web to aplikacja internetowa, dostępna przez przeglądarkę. Po zalogowaniu się rodzic może zobaczyć aktywność dziecka (lub dzieci) na dowolnym urządzeniu w ujęciu dniowym, tygodniowym lub miesięcznym. Aplikacja internetowa pełni funkcję aplikacji nadrzędnej nad modułami służącymi do moniotorowania aktywności dziecka.

Moduł Android to aplikacja mobilna przeznaczona na urządzenia działające pod kontrolą systemu Android od wersji 2.2. Aplikacje mobilna umożliwia rozpoczyna moniotorowanie aktywności dziecka na urządzeniu wyposażonym w system Android od razu po instalacji. Aplikacja moniotoruje strony na jakie wchodzi dziecko, uruchomione aplikacje, rozmowy telefoniczne, wiadomości tekstowe oraz lokalizację GPS dziecka.

Moduł na komputer to aplikacja typu desktop przeznaczona na urządzenia działające pod kontrolą systemu Windows od wersji 7 w górę. Aplikacje desktop umożliwia rozpoczyna moniotorowanie aktywności dziecka na urządzeniu wyposażonym w system Windows od razu po instalacji. Aplikacja moniotoruje strony na jakie wchodzi dziecko, uruchomione aplikacje, czas spędzany przy komputerze i wiele innych. Możliwe jest również blokowanie stron oraz aplikacji. Całość działa pod kontrolą aplikacji internetowej, do której dostęp ma tylko rodzic. Rodzic bez dostępu do komputera dziecka może zmienić czasy w jakich dziecko może korzystać z komputera, zablokować dostęp do strony internetowej i wiele innych.

Zaawansowane technologie

Windows API, wielojęzyczność Do realizacji projektu Eyesity wykorzystaliśmy szereg wiodących technologii informatycznych oraz połączyliśmy je w całość. Korzystamy z zaawansowanych funkcji Windows API, aplikacja blokujące używa technologii, dzięki której dziecko nie może jej wyłączyć. Podobnie na Androidzie, odinstalować aplikację można tylko po wpisaniu hasła rodzica. Zarówna aplikacja Windows, jak i Android łączą się poprzez Webservice ze zdalnym serwerem na którym znajduje się rozproszona baza danych aplikacji.

Poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii można przechwycić ekran dziecka i podejrzeć co robi w danej chwili, zarówno na komputerze jaki i w komórce. Możliwy jest też podgląd lokalizacji dziecka na mapie.

Aplikacja rodzica została wykonana w technologii pozwalającej na używanie jej zarówno poprzez tradycyjną przeglądarkę internetową, jak i przeglądarkę typu "mini" na komórkach, smartphonach oraz tabletach. Dzięki temu rodzic może podejrzeć, co poczyna dziecko, jadąc np. tramwajem do pracy.

Na potrzeby promocji systemu powstała nowoczesna strona internetowa scalona z całym systemem. Zarówno system jak i strona zostały przygotowane pod obsługę wielu języków. Obecnie obsługiwane języki to polski oraz angielski.

System dostępny pod adresem eyesity.com.

Wybrani klienci