Nowoczesny system magazynowy

Weaver WMS (Warehouse Management System) PRO jest nowoczesnym systemem zarządzania magazynem w oparciu o technologię kodów kreskowych i RFID. Dedykowany jest dla firm o dowolnym profilu działalności, w których występuje potrzeba sprawnej obsługi magazynów dowolnego rodzaju (od magazynów wielkopowierzchniowych i wysokiego składowania po magazyny podręczne i strefy magazynowe).

Zastosowanie nowoczesnego systemu wspomagania działań logistyczno-magazynowych z wykorzystaniem kodów kreskowych lub RFID pozwala na zwiększenie efektywności działania magazynu materiałów i towarów oraz produktów i wyrobów gotowych.

Ideą przyświecającą systemowi Weaver WMS jest śledzenie procesów logistycznych zachodzących w magazynie i eliminacja błędów powstających podczas realizacji tychże procesów.

Zobacz przykład kompleksowego wdrożenia systemu Weaver WMS w firmie Bostik specjalizującej się w produkcji oraz dystrybucji chemii budowlanej.

Architektura systemu

System Weaver WMS PRO składa się z kilku elementów funkcjonujących w otoczeniu serwerowo-siecowym. Poniższy rysunek podsumowuje architekturę systemu Weaver WMS PRO.

Podstawowym elementem i jednocześnie „spoiwem” systemu jest sieć radiowa. Magazynierzy oraz inni pracownicy magazynu i hal produkcyjnych komunikują się z system Weaver WMS za pomocą przenośnych terminali ze skanerami kodów kreskowych z zainstalowaną „mobilną” wersją systemu Weaver WMS PRO (dalej zwanymi terminalami lub skanerami). Weaver WMS aplikacja mobilna Aplikacja „mobilna” jest intuicyjna w obsłudze i posługiwanie się nią nie sprawia problemu nawet osobom, które nigdy nie miały styczności z komputerem – sposób poruszania się po aplikacji i wprowadzania do niej danych przypomina aplikacje znane z nowoczesnych telefonów komórkowych. Przedstawiony ekran prezentuje przykładowe menu główne aplikacji na terminalu przenośnym klasy Motorola MC9500.

Drugim elementem systemu jest aplikacja zarządcza systemu WMS PRO, która może być uruchamiana na dowolnym komputerze klasy PC z systemem operacyjnym Microsoft Windows®. Aplikacja jest przeznaczona do użytku dla kierowników magazynów, którzy za jej pomocą dokonują kontroli stanów magazynowych, przeglądu zdarzeń, a także wprowadzają dyspozycje (dokumenty) wydania lub przyjęcia towaru. Program może być również używana przez menedżerów wyższego szczebla, ponieważ dane w niej dostępne mogą być przydatne przy opracowywaniu długoterminowych strategii pracy przedsiębiorstwa lub przy wycenie magazynów.

Składnicą danych systemu Weaver WMS PRO jest serwer aplikacji, którym może byd dowolny komputer klasy PC z systemem operacyjnym Microsoft Windows® (zalecany Microsoft Windows® Server®) i jednym ze wspieranych serwerów baz danych (zalecany Microsoft SQL Server® 2008 lub Oracle 11g) . Weaver WMS może współpracować z wieloma dostępnymi na rynku serwerami baz danych (m.in. Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2), również z wersjami darmowymi (PostgreSQL, Microsoft SQL Server® Express). Aplikacje zarządcze oraz terminale przenośne łączą się z serwerem aplikacji. System Weaver WMS PRO pozwala również na ograniczony dostęp do funkcjonalności aplikacji zarządczej (np. do raportowania) poprzez przeglądarkę stron internetowych z lokalizacji, które nie są bezpieczne (np. komputery domowe nie będące w VPN firmy) lub na których nie ma możliwości instalacji pełnej wersji aplikacji (np. terminale instalowane w halach produkcyjnych i magazynach).

Ostatnim elementem systemu są biurowe, półprzemysłowe lub przemysłowe drukarki kodów kreskowych. Weaver WMS PRO może współpracować z dowolnymi drukarkami kodów kreskowych np. marki Zebra. W celu przyspieszenia pracy magazynierów możliwe jest użycie przenośnych drukarek kodów kreskowych komunikujących się za pomocą sieci radiowej.

Wbudowana integracja z systemami ERP/FK, firmami kurierskimi oraz sklepami internetowymi pozwala na swobodny przepływ informacji pomiędzy systemami zewnętrznymi, a systemem Weaver WMS.

Korzyści z wdrożenia Weaver WMS PRO

Przedsiębiorstwo, które decyduje się na wdrożenie systemu Weaver WMS PRO wprowadza w swoich magazynach standardy, które pozwalają m.in. na:

Szybki kontakt z nami
Za pomocą poniższego formularza

Modularna budowa - niska cena

Weaver WMS PRO dzięki modularnej budowie pozwala na znaczne ograniczenie kosztów wdrożenia systemu. Dzięki wdrażaniu wyłącznie modułów, które reprezentują wartość dodaną w skali przedsiębiorstwa, nie generowane są żadne dodatkowe koszty. System jest zawsze dostosowywany do potrzeb firmy, nie odwrotnie. Ważniejsze moduły Weaver WMS:

Wybrane funkcje aplikacji przenośnego terminala ze skanerem kodów kreskowych

Wybrane funkcje aplikacji zarządczej Weaver WMS PRO

Wybrani klienci