Profesjonalny system WMS.

Nowoczesne zarządzanie magazynem.

Interfejs Weaver WMS Pro
Element tła

Czym jest wersja WMS Pro.

Weaver WMS (Warehouse Management System) PRO jest nowoczesnym systemem zarządzania magazynem w oparciu o technologię kodów kreskowych i RFID. Dedykowany jest dla firm o dowolnym profilu działalności, w których występuje potrzeba sprawnej obsługi magazynów dowolnego rodzaju (od magazynów wielkopowierzchniowych i wysokiego składowania, po magazyny podręczne i strefy magazynowe).

Zastosowanie nowoczesnego systemu wspomagania działań logistyczno-magazynowych z wykorzystaniem kodów kreskowych lub RFID pozwala na zwiększenie efektywności działania magazynu materiałów i towarów oraz produktów i wyrobów gotowych. Ideą przyświecającą systemowi Weaver WMS jest śledzenie procesów logistycznych zachodzących w magazynie i eliminacja błędów powstających podczas realizacji tychże procesów.

Logo firmy Bostik

Zobacz przykład wdrożenia systemu Weaver WMS Pro w firmie Bostik Polska.

Korzyści z wdrożenia WMS Pro.

Twoje przedsiębiorstwo zyska m.in.:

Pełną rejestrację i kontrolę procesów logistycznych. Możliwe jest dodanie dokumentu PZ na urządzeniu mobilnym. Numer generowany jest automatycznie. Wybór dostawcy odbywa się z listy dostawców zdefiniowanych w systemie.

Wspomaganie rozmieszczenia materiałów, towarów, produktów i wyrobów gotowych w odpowiednich obszarach magazynowych. Realizowane w sposób odwrotny do [PZ].

Optymalizacja kosztów magazynowania i realizacji procesów magazynowych oraz eliminacja pomyłek podczas ich realizacji. Możliwej za pomocą zeskanowania kodu jednej pozycji.

Odzwierciedlenie zasobów w czasie rzeczywistym. Realizowane w sposób odwrotny do [PW].

Uporządkowanie zasobów magazynowych. Skanując kod materiału lub wpisujać jego nazwę.

Eliminacja obiegu papierowych dokumentów. Skanując kod materiału lub wpisujać jego nazwę.

Automatyzacja procesów magazynowych (np. inwentaryzacji) oraz zadań cyklicznych. Skanując kod materiału lub wpisujać jego nazwę.

Dostosowanie przedsiębiorstwa do globalnych standardów i wymagań klientów. Skanując kod materiału lub wpisujać jego nazwę.

Pełna kontrola przepływu towarów. Skanując kod materiału lub wpisujać jego nazwę.

Dzięki modularnej budowie, zyskujesz na cenie.

Weaver WMS PRO dzięki modularnej budowie pozwala na znaczne ograniczenie kosztów wdrożenia systemu. Dzięki wdrażaniu wyłącznie modułów, które reprezentują wartość dodaną w skali przedsiębiorstwa, nie generowane są żadne dodatkowe koszty. System jest zawsze dostosowywany do potrzeb firmy, nie odwrotnie. Ważniejsze moduły Weaver WMS:

Dostawy. Umożliwia realizację operacji dostawy w oparciu o odpowiedni dokument, który może być importowany z systemu zewnętrznego lub wygenerowany w systemie. Realizacja dostawy odbywa się na terminalach i może być śledzona w czasie rzeczywistym w aplikacji zarządczej.

Wysyłki. Umożliwia realizację operacji wysyłki w oparciu o odpowiedni dokument, który może być importowany z systemu zewnętrznego lub wygenerowany w systemie. Wysyłka może być realizowana z udziałem bufora wysyłkowego. Całość operacji związanych z wysyłką może być sledzona w czasie rzeczywistym.

Inwentaryzacja. Umożliwia automatyzację i uporządkowanie procesu inwentaryzacji w przedsiębiorstwie. Kreator inwentaryzacji prowadzi użytkownika "za rękę", co upraszcza maksymalnie cały proces.

Raporty. Obszerne raporty z ogółu informacji zawartych w systemie m.in. płaskie stany magazynowe, stany magazynowe, zdarzenia, zdarzenia złożone, raport z realizacji zadań. Możliwy eksport i dowolne zestawiania danych w celach analitycznych.

Zadania. Umożliwia definiowanie, przydzielanie i śledzenie realizacja zadań przez magazynierów. Przykładowe zadania to: opróżnienie jednostki magazynowej, przesunięcie magazynowe, kompletacja wysyłki.

Zdarzenia. Umożliwia definiowanie zdarzeń, które mogą dziać się w obrębie magazynu, późniejsze ich zgłaszanie na terminalach i śledzenie w aplikacji zarządczej. Dzięki "zdarzeniom" możliwe jest modelowanie dowolnej sytuacji mogącej się dziać w obrębie magazynu i nie tylko np. awaria maszyny, zmiana kadry.

Graficzna prezentacja magazynu. Umożliwia definiowanie topologii magazynu w sposób graficzny oraz późniejszy podgląd zawartości poszczególnych miejsc magazynowych i przypisywanie im odpowiednich cech..

Integracja z systemami zewnętrznymi. Umożliwia integrację m.in. katalogu materiałów, kontrahentów, synchronizację stanów magazynowych, dokumentów dostaw, dokumentów wysyłkowych z systemami zewnętrznymi.

Zaufało nam ponad 900 klientów