Jesteś zainteresowany wdrożeniem?
+48733 102 900

Kompleksowe wdrożenie systemu magazynowego WMS PRO

Do 98%
minimalizacji
błędów
Do 74%
wzrostu
produktywności
Do 45%
lepszego wykorzystania
pojemności magazynu

Weaver WMS PRO to zaawansowany system do zarządzania magazynem wraz z kompleksową usługą wdrożeniową oraz szkoleniową. Posiada zgodność ze standardem GS1.

Jesteś zainteresowany mniejszym i tańszym rozwiązaniem? Zobacz WMS Lite/Standard
Weaver WMS PRO
Warto wiedzieć

Co to jest system WMS?

System WMS jest systemem zarządzania magazynem w oparciu o technologię kodów kreskowych i RFID. Dedykowany jest dla firm o dowolnym profilu działalności, w których występuje potrzeba sprawnej obsługi magazynów dowolnego rodzaju (od magazynów wielkopowierzchniowych i wysokiego składowania, po magazyny podręczne i strefy magazynowe).

Warto wiedzieć

Co zyskam?

Zastosowanie nowoczesnego systemu wspomagania działań logistyczno-magazynowych z wykorzystaniem kodów kreskowych lub RFID pozwala na zwiększenie efektywności działania magazynu materiałów i towarów oraz produktów i wyrobów gotowych. Ideą przyświecającą systemowi Weaver WMS jest śledzenie procesów logistycznych zachodzących w magazynie i eliminacja błędów powstających podczas realizacji tychże procesów.

Pobierz katalog Weaver WMS

Pełna rejestracja i kontrola procesów logistycznych

Każdy proces logistyczny realizowany w magazynie ma swoje odzwierciedlenie w systemie, przyjmując postać tzw. zdarzeń lub dokumentów. Pozwala to na ich dowolne modelowanie i śledzenie, przyczyniając się do minimalizacji pomyłek.

Wspomaganie rozmieszczenia materiałów, towarów, produktów i wyrobów gotowych

System Weaver WMS dostarcza narzędza analityczne i optymalizacyjne, które pozwalają lepiej wykorzystać przestrzeń magazynową dzięki analizie wielu czynników (np. współczynniki rotacji materiałów lub własności towarów).

Znaczna optymalizacja kosztów oraz pomyłek przy realizacji procesów

System Weaver WMS dzięki mechanizmom optymalizacji pracy magazynu (m.in. praktycznemu zastosowaniu strategii FIFO, FEFO i LIFO) oraz magazynierów (eliminacja pomyłek podczas kompletacji wysyłek) pozwala na zmniejszenie czasu (i tym samym kosztów) realizacji podstawowych zadań w magazynie.

Odzwierciedlenie zasobów w czasie rzeczywistym

Weaver WMS daje dostęp do zawsze aktualnej informacji o stanach magazynowych, których granulację można dostosować do własnych potrzeb – system pozwala przeglądać stany magazynowe z podziałem na towary, magazyny, miejsca magazynowe, numery partii/serii itp. Weaver WMS daje również dostęp do archiwalnych stanów magazynowych (tj. stanów magazynowych na zakończenie każdego dnia), które pozwalają śledzić przepływ towarów w magazynie.

Uporządkowanie zasobów magazynowych

Dzięki oznakowaniu miejsc magazynowych oraz jednostek logistycznych (palet, kartonów, worków itp.) etykietami z kodem kreskowym, możliwe jest dowolne sterowanie rozlokowaniem towarów w magazynie. Weaver WMS daje dostęp do aktualizowanej w czasie rzeczywistym informacji o stanach magazynowych.

Eliminacja obiegu papierowych dokumentów

Weaver WMS PRO wprowadza do procesu biznesowego realizowanego w przedsiębiorstwie, ideę elektronicznych dokumentów (dyspozycji), która pozwala wyeliminować w magazynie obieg dokumentów drukowanych z innych systemów (np. MRP, ERP, „tradycyjnych” systemów magazynowych, systemów finansowo-księgowych). Pozwala to obniżyć koszty obsługi magazynu oraz wyeliminować błędy. Weaver WMS może również funkcjonować w symbiozie z nadrzędnymi systemami klasy MRP, ERP lub systemami finansowo-księgowymi.

Automatyzacja procesów magazynowych oraz zadań cyklicznych

Weaver WMS PRO dzięki dostępowi do aktualnych stanów magazynowych automatyzuje przeprowadzanie okresowej inwentaryzacji w magazynie. Rola brygad inwentaryzacyjnych sprowadza się do skanowania etykiet z kodami kreskowymi jednostek logistycznych. Weaver WMS automatyzuje proces uzgadniania stanów i księgowania inwentaryzacji. Pozwala to na znaczne zmniejszenie czasu potrzebnego na realizację inwentaryzacji i tym samym skrócenie czasu przestoju spowodowanego blokadą stanów magazynowych.

Dostosowanie przedsiębiorstwa do globalnych standardów i wymagań klientów

Weaver WMS PRO pozwala m.in. na wydruk etykiet logistycznych (wysyłkowych) zgodnie ze standardem GS1 lub indywidualnym standardem narzuconym przedsiębiorstwu przez odbiorcę.

Pełna kontrola przepływu towarów

Weaver WMS daje przedsiębiorstwu unikalny moduł archiwalnych stanów magazynowych. Osoby nadzorujące pracę magazynu otrzymują możliwość śledzenia zmian w magazynie na wybranym odcinku czasu. Dostęp do takich informacji pozwala m.in. opracowywać i wprowadzać w życie strategie składowania towarów w magazynie (np. towary o wysokim współczynniku rotacji mogą być składowane bliżej bufora załadunkowego) oraz eliminację kradzieży (możliwe jest wyśledzenie zagubionych jednostek logistycznych).

Wdrożenia i realizacje

20+
Zakończonych wdrożeń
600+
Zrealizowanych projektów
> 10 lat
Rozwoju systemu
20 000+
Użytkowników
Rok realizacji: 2020

Wdrożenie Dominion

Rok realizacji: 2019

Wdrożenie FlexLS

Nowoczesna architektura systemu WMS

Podstawowym elementem i jednocześnie „spoiwem” systemu jest sieć radiowa. Magazynierzy oraz inni pracownicy magazynu i hal produkcyjnych komunikują się z systemem Weaver WMS za pomocą przenośnych terminali ze skanerami kodów kreskowych z zainstalowaną aplikacją mobilną systemu Weaver WMS PRO. Poniżej graficzne przedstawienie struktury działania i komunikacji w systemie Weaver WMS PRO.

Zaawansowany moduł aplikacji mobilnej Weaver WMS

 • Zewnętrzne przyjęcie towaru (dostawa) na podstawie dokumentu (zamówienia u klienta) lub nieawizowane jako spis z natury.
 • Wewnętrzne magazynowe przyjęcie towaru — zwroty surowców z produkcji, przychód wyrobów gotowych.
 • Zewnętrzne wydanie towaru (wysyłka) na podstawie dokumentu zlecenia sprzedaży) lub wydanie nieawizowane.
 • Kompletacja wysyłki i załadunek towaru.
 • Wewnętrzne magazynowe wydanie towaru — m.in. wydanie surowców na produkcję.
 • Korekta parametrów (np. ilości) jednostki logistycznej.
 • Przepakowania towarów między jednostkami logistycznymi.
 • Łączenie jednostek logistycznych w komplety i miksy.
 • Przesunięcia magazynowe i międzymagazynowe.
 • Zgłaszanie zdarzeń i operacji dowolnego typu (np. awaria maszyny, przerwa w pracy).
 • Rejestracja wykonania zadań zleconych przez kierownika.
 • Inwentaryzacja.
 • Podstawowe raportowanie danych o miejscach i stanach magazynowych.

Dodatki i integracje stworzone z myślą o użytkownikach

Integracje i dodatki

Systemy e-Commerce

Integracje pozwalają m.in. na pobieranie zamówień i materiałów do systemu magazynowego Weaver WMS, wysyłanie stanów magazynowych oraz statusów zamówień do sklepu. Funkcjonalność zależna jest od rodzaju integracji.

Integracje i dodatki

Firmy kurierskie

Integracje z firmami kurierskimi pozwalają na szybie i wygodne tworzenie paczek oraz etykiet, zamawianie kuriera i wiele więcej. Szczegóły i dane wymagane do poprawnego działania integracji, dostępne są u przewoźnika.

Integracje i dodatki

Systemy ERP

Integracje z systemami ERP pozwalają na szybką i bezpieczną wymianę dokumentów z programem Weaver WMS.

Testuj za darmo. Wypróbuj bezpłatne demo Weaver WMS PRO

Twój system zarządzania magazynem

Ponad 20 000 klientów