System SQ dla firmy Agroekspert Polska

System SQ to zbudowany od podstaw dla firmy Agroekspert Polska przez Weaver Software nowoczesny system służący do wykonywania badań gleby. Na podstawie wyników badań można generować w systemie mapki zasobności gleby w pierwiastki chemiczne, układać zalecenia nawozowe pod określone rośliny uprawne oraz wykonywać nawożenie pól uprawnych odpowiednimi nawozami. Lista nawozów jest generowana przez system, tak aby cały proces był jak najprostszy z punktu widzenia użytkownika końcowego. W skład systemu wchodzą dwa moduły.

Moduł Web to aplikacja internetowa, dostępna przez przeglądarkę. Z punktu widzenie klienta końcowego służy głównie do zlecania badań gleby, uiszczaniu płatności oraz odbieraniu wyników badań. Z punktu widzenia firmy Agroekspert to bardzo rozbudowny system do obsługi całości procesu badań gleby, zarządzania zleceniami, płatnościami, generowania raportów i wielu innych czynności.

Moduł Android to aplikacja mobilna przeznaczona na urządzenia działające pod kontrolą systemu Android od wersji 2.2. Aplikacje mobilna umożliwia rysowanie mapek, generowanie miejsc poboru gleby, synchronizację całości danych z modułem web oraz późniejszy podgląd na wyników badań w postaci kolorowych mapek. Możliwej jest również sterowania siłonikiem podpiętym do rozsiwacza nawozów w celu optymalnego nawożenia pola uprawnego w oparciu o wykonane badania oraz pozycję GPS.

Od specyfikacji do gotowego produktu

Praca z projektem rozpoczęła się od analizy specyfikacji funkcjonalnej systemu, która została dostarczona nam przez klienta - firmę Agroekspert Polska. Prace nad systemem trwały ponad rok i podzielone zostały na 4 etapy. System był oddawany klientowi przyrostowo, tak aby mógł spokojnie przeanalizować dany etap i wprowadzić ewentualne korekty do kolejnych etapów. Do wymiany opinii oraz sugestii, co działania systemu, stosowaliśmy system Redmine. Dzięki takiemu podejściu nie pozostaliśmy obojętni nawet na najmniejsze sugestie oraz zgłoszenia. Wszystkie zgłoszenia były dokładnie analizowane i przydzielane do odpowiednich członków projektu. Projekt pozyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, dlatego tym bardziej musieliśmy pilnować harmonogramu oraz kosztorysu. Od początku postawiliśmy na najnowsze technologie. Aplikacje webowa wykonana jest w ASP.NET MVC 3. Dzięki temu, że do łączenia z bazą danych używamy NHibernate system może pracować na dowolnej bazie danych. Do wdrożenia produkcyjnego wybraliśmy MS SQL Server 2008. Był to dobry wybór. Aby jeszcze bardzie przyspieszyć całość, encje bazodanowe są cache'owane po stronie serwera aplikacji. Przygotowaliśmy też instrukcję dla użytkownika końcowego systemu.

Najważniejsze funkcjonalności aplikacji internetowej

Najważniejsze funkcjonalności aplikacji internetowej

Najważniejsze funkcjonalności aplikacji internetowej

Podczas pracy nad systemem firma Agroekspert Polska przedstawiła nam innowacyjny pomysł na nawożenie pola w oparciu o badania gleby oraz zalecenia nawozowe dostępne w sy stemie SQ. Po wspólnym dopracowaniu szczegółów przystąpiliśmy do pracy nad pomysłem.

Aplikacja mobilna pracująca na urządzeniu z systemem Android jest połączona bezprzewodowo z siłownikiem, który steruje otwarciem rozsiewacza do nawozów. Dzięki temu w oparciu o zalecenia nawozowe dostępne w systemie oraz aktualną pozycję GPS system steruje aplikowaną ilością nawozu w danym miejscu na polu. Pozwala to na bardzo dokładne nawożenie pól uprawnych. System pozwala na skalibrowanie siłownika pod określony nawóz, bo przecież rózne nawozy posiadaja różną granulację (dla jednego nawozu otwarcie siłownika w 50% to 200 kg/ha, dla innego to będzie 400 kg/ha).

Dostępnych jest szereg opcji pozwalających na jeszcze dokładniejsze nawożenie, takich jak: odległość rozsiewacza od anteny GPS, szerokość rozsiewu, czystość głównego składnika nawozu i wiele innych. Jest to niewątpliwie najbardziej nowatorskie rozwiązanie w branży.

Wybrani klienci