Program dla agencji ubezpieczeniowej.

System wykonany dla firmy CNS Capital Net System przez Weaver Software to prawdopodobnie najbardziej nowoczesny system w branży pośredników ubezpieczeń. System pokrywa całość procesów biznesowych zachodzących w firmie. Struktura agentów w firmie CNS to struktura drzwiasta. Każdy agent ubezpieczeniowy ma swojego opiekuna. Wymaga to specjalnego modelu rozliczeń. Rozliczenia agentów to najważniejsza funkcja systemu. Tutaj nie ma miejsca na błędy. Prowizje agentów liczone są z bardzo dużą precyzją. Bardzo ważnym procesem z punktu widzenia firmy CNS była migracja danych, która miała zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy. Migracja danych z poprzednio wykorzystywanego rozwiązania do nowego systemu odbyła się bez komplikacji.

Najważniejsze funkcjonalności

Szybki kontakt z nami
Za pomocą poniższego formularza

Migracja danych

Do nowego systemu dla firmy CNS przeniesione zostały miliony rekordów ważnych informacji. Tak samo dużo danych zostało odrzuconych podczas przenoszenia, aby oczyścić system z danych już niepotrzebnych. Baza danych systemu CNS to ponad 60 powiązanych ze sobą tabel. Większość z tych tabel należało uzupełnić podczas procesu migracji danych. Było to nielada wyzwanie, któremu sprostaliśmy. W nowym systemie CNS dane przechowywane są w bazie Microsoft SQL Server 2008. Codziennie wykonywanych jest kilka kopii bazy danych na nośniki zewnętrzne w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa.

Bazy danych poprzednio używanego rozwiązania również zostały zabezpieczone przez firmę Weaver Software, tak aby w razie potrzeby była możliwość ich odtworzenia.

Opieka powdrożeniowa

System cały czas jest wspierany oraz rozwijany. Dodawane są nowe funkcjonalności. Razem z rozwojem firmy następuje rozwój systemu. Dbamy też o to, aby całość procesu rozliczeniowego w firmie CNS przebiegała poprawnie i na bieżąco odpowiadamy na ewentualne pytania oraz wątpliwości. Wybraliśmy dostawcę serwera, zainstalowaliśmy system na serwerze. Opiekujemy się całym rozwiązaniem sprzętowym oraz programowym.

Wybrani klienci