Wdrożenie systemu Weaver WMS w firmie Kaps.

Proces wdrożenia w firmie Kaps został zrealizowany w styczniu 2016 roku.

W ramach wdrożenia wykonano:

  • Instalację i konfigurację systemu oraz bazy danych na serwerze firmowym,
  • Instalację i konfigurację systemu na stanowiskach desktop,
  • Instalację i konfigurację systemu na stanowiskach typu mobile,
  • Integracja systemu Weaver WMS z programem księgowym Enova,
  • Integracja systemu Weaver WMS z platformą B2B dedykowaną dla systemu magazynowego,
  • Zaimplementowanie modułu produkcyjnego do aplikacji magazynowej Weaver WMS,
  • Szkolenie personelu z zakresu obsługi aplikacji.

Referencja firmy 3Re

Podsumowanie listu referencyjnego:

"Z przyjemnością i pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że współpraca z firmą Bizhouse Sp. z o.o. kształtuje się bardzo dobrze i jest kontynuowana po dzień dzisiejszy."

Zaufało nam ponad 900 klientów