Wykonanie oraz wdrożenie systemu ochrony rodzicielskiej Eyesity.

Stworzony po to, aby dbać o bezpieczeństwo naszych dzieci w sieci.

Logo programu Eyesity

Czym jest Eyesity.

Eyesity to narzędzie pomagające rodzicom chronić dzieci przed skutkami zbyt długiego używania komputerów, smartphonów, laptopów oraz tabletów. Eyesity moniotoruje czas spędzony przez dziecko przy komputerze z dokładnością do 1 sekundy. Poprzez panel rodzica, można podejrzeć na jakie strony internetowe wchodziło dziecko, jakich używało aplikacji, ile czasu spędziło na zajęciach produktywnych oraz nieproduktywnych. Od razu po instalacji Eyesity blokuje dostęp do takich treści jak pornografia oraz przemoc. System składa się z trzech modułów.

Moduł Web to aplikacja internetowa, dostępna przez przeglądarkę. Po zalogowaniu się rodzic może zobaczyć aktywność dziecka (lub dzieci) na dowolnym urządzeniu w ujęciu dniowym, tygodniowym lub miesięcznym. Aplikacja internetowa pełni funkcję aplikacji nadrzędnej nad modułami służącymi do moniotorowania aktywności dziecka.

Moduł Android to aplikacja mobilna przeznaczona na urządzenia działające pod kontrolą systemu Android od wersji 2.2. Aplikacja mobilna umożliwiamoniotorowanie aktywności dziecka na urządzeniu wyposażonym w system Android od razu po instalacji. Aplikacja monitoruje strony na jakie wchodzi dziecko, uruchomione aplikacje, rozmowy telefoniczne, wiadomości tekstowe oraz lokalizację GPS dziecka.

Moduł na komputer to aplikacja typu desktop przeznaczona na urządzenia działające pod kontrolą systemu Windows od wersji 7 w górę. Aplikacja desktop rozpoczyna monitorowanie aktywności dziecka na urządzeniu wyposażonym w system Windows od razu po instalacji. Aplikacja monitoruje strony na jakie wchodzi dziecko, uruchomione aplikacje, czas spędzany przy komputerze i wiele innych. Możliwe jest również blokowanie stron oraz aplikacji. Całość działa pod kontrolą aplikacji internetowej, do której dostęp ma tylko rodzic. Rodzic bez dostępu do komputera dziecka może zmienić czasy w jakich dziecko może korzystać z komputera, zablokować dostęp do strony internetowej i wiele innych.

Strona internetowa Eyesity

Zaufało nam ponad 900 klientów