Instalacja sieci w obiekcie przemysłowym

W przypadku zakupu wdrożenia systemu magazynowego Weaver WMS PRO, oferujemy profesjonalne i bezpieczne stworzenie sieci w obiekcie magazynowym, podlegającym procesom logistycznym, które działać będą w oparciu o system w wersji PRO.

Połączenie z pracownikami na magazynie

Swobodny przepływ danych

Działanie systemu magazynowego Weaver WMS w wersji PRO, opiera się na wymianie informacji między urządzeniami, bazami danych i pracownikami w czasie rzeczywistym. Niezbędnym elementem tej komunikacji jest lokalna sieć komputerowa LAN lub WLAN.

W przypadku terminali mobilnych, na których znajduje się aplikacja mobilna Weaver WMS, niezbędna jest bezprzewodowa sieć Wi-Fi rozprowadzona po magazynie, aby urządzenia bezproblemowo mogły przesyłać odpowiednie informacje do bazy danych.

Struktura sieci na magazynie WLAN

Nowe możliwości
zarządzania magazynem

Twój system zarządzania magazynem