Integracja Weaver WMS z systemem Subiekt GT.

System magazynowy Weaver WMS posiada możliwość integracji z systemami zewnętrznymi klasy ERP. Integracja polega na wymianie dokumentów o określonych statusach pomiędzy programami. Jednym z systemów z jakim zintegrowany jest Nasz program jest Subiekt GT. Integracja zawsze jest dostosowywana indywidualnie pod potrzeby klienta. Moduł integracyjny posiada wiele możliwości, które konfigurowane są na etapie wdrożenia systemu u klienta.

Elementem niezbędnym do przeprowadzenia integracji jest posiadanie przez klienta Sfery dla Subiekta GT.

Strona internetowa produktu Subiekt GT

Rodzaje integrowanych dokumentów.

Dokumenty jakie mogą być wymieniane pomiędzy programami to m.in.:

Przyjęcie zewnętrzne [PZ] – przyjęcie dostawy na magazyn

Przychód wewnętrzny [PW] – przyjęcie na magazyn, np. wyrobów gotowych po produkcji

Wydanie zewnętrzne [WZ] – wydanie towaru z magazynu do klienta

Rozchód zewnętrzny [RW] – wydanie, np. surowców do produkcji wyrobów gotowych

Zamówienia od odbiorców [ZO] – zamówienia spływające do Subiekta, np. ze sklepu internetowego

Przesunięcia międzymagazynowe [MM] – przesunięcia towaru pomiędzy różnymi magazynami

Inwentaryzacja [INW] – raport z inwentaryzacji

Przyjęcie zewnętrzne.

Dokument przyjęcia towaru na magazyn realizowany jest w systemie Weaver WMS.

Integracja przyjęć zewnętrznych

Na widoku listy przyjęć zewnętrznych znajdują się kolumny, w których widnieją szczegóły dotyczące konkretnych dokumentów. Wśród nich znajdują się dwie kolumny istotne podczas integracji z Subiektem:

Numer dokumentu (system zewnętrzny) – tutaj zostaje wpisany numer z Subiekta dla danego dokumentu, który został wyeksportowany do Subiekta,

Treść błędu – w tej kolumnie znajdują się ewentualne błędy, które uniemożliwiają integrację dokumentu.

Układ kolumn na widoku listy PZ.

Integrowane są dokumenty o statusie „Zrealizowane” i tylko te dokumenty mogą mieć przypisany numer z systemu zewnętrznego lub treść błędu. Pozostałe dokumenty są widoczne tylko w WMS’ie do momentu aż nie będą oznaczone odpowiednim statusem.

Układ kolumn PZ w systemie WMS

Integracja dokumentów PZ, widok w programie Weaver WMS.

Integracja przyjęć zewnętrznych. Widok w programie Weaver WMS

Integracja dokumentów PZ, widok w programie Subiekt.

Integracja przyjęć zewnętrznych. Widok w programie Subiekt

Pomimo tego, że dokument został zrealizowany może nie być wysłany do Subiekta z różnych przyczyn. Na przykładzie na rysunku nr 3 widać, że w Subiekcie brakuje materiału o kodzie MAT000002. Żeby dokument mógł zostać zintegrowany należy uzupełnić kartotekę katalogową w Subiekcie o wskazany materiał.

Usunięcie błędu związanego z integracją.

Błąd integracji

Po jej uzupełnieniu dokument zostanie automatycznie wysłany do systemu nadrzędnego.

Aktualizacja listy przyjęć w Subiekcie.

Intefejs Subiekt

W ustawieniach integracji jako opcję dodatkową można uruchomić funkcję automatycznego tworzenia faktury zakupowej w Subiekcie do dokumentu PZ. Dokumenty przychodów wewnętrznych (PW) oraz rozchodów wewnętrznych (RW) są integrowane w analogiczny sposób.

Wydanie zewnętrzne.

Mechanizmy integracji są tutaj takie same jak w przypadku dokumentów przyjęć na magazyn. Istotną różnicą jest to, że w przypadku dokumentów wydań często są one tworzone w WMS’ie bezpośrednio z zamówień od odbiorców, które wcześniej spłynęły do WMS’a z Subiekta. W Subiekcie są to dokumenty zamówień od klientów.

Zamówienia od klientów w systemie Subiekt oczekujące na realizację.

ZO w programie Subiekt

Zamówienia od odbiorców w systemie Weaver WMS oczekujące na realizację.

ZO w systemie WMS

Z zaimportowanych zamówień tworzone są dokumenty wydań zewnętrznych. Po ich zrealizowaniu wydania wysyłane są do Subiekta.

Zrealizowane wydania zewnętrzne w systemie Weaver WMS.

Widok zrealizowanych zadań w Weaver WMS

Dokumenty wydań z magazynu w systemie Subiekt.

Widok wydanych dokumentów w systemie Subiekt

Powiązane zamówienia w WMS’ie również zostają oznaczone jako zrealizowane.

Zrealizowane zamówienia od odbiorców w systemie Weaver WMS.

Widok zrealizowanych ZO w Weaver WMS

Dodatkowo integrację możesz skonfigurować tak aby:

Zamówienia od klientów z Subiekta były pobierane od razu jako dokumenty WZ,

Zamówienia bez materiałów były pomijane,

Pobrane zamówienie rezerwowało stany magazynowe w WMS’ie,

Po zakończeniu realizacji dokumentu WZ dokument ZK w Subiekcie był automatycznie oznaczany jako zrealizowany.

Inwentaryzacja.

Integracja umożliwia też wysyłanie z WMS’a do Subiekta zaksięgowanych dokumentów inwentaryzacji. W celu poprawnego działania mechanizmu należy w pierwszej kolejności przypisać magazyn z systemu zewnętrznego (z Subiekta) do magazynu stworzonego w WMS’ie. Należy też pamiętać, że jeżeli w WMS’ie jest kilka magazynów to inwentaryzację należy wykonywać tylko dla jednego z nich. Nie można stworzyć jednego dokumentu inwentaryzacji dla kilku magazynów.

Po wykonaniu inwentaryzacji w WMS’ie należy ją zaksięgować oraz przenieść do archiwum. Dopiero wtedy dokument zostanie wysłany do Subiekta.

Dokument inwentaryzacji w systemie Weaver WMS.

Widok dokumentów inwentaryzacji w programie Weaver WMS

Wysłany dokument w Subiekcie widnieje jako inwentaryzacja cząstkowa. Należy go tutaj zaksięgować i dopiero wtedy w Subiekcie zostaną zaktualizowane stany magazynowe.

Dokument inwentaryzacji cząstkowej w Subiekcie.

Widok dokumentów inwentaryzacji w systemie Subiekt

Mechanizm integracji posiada możliwość konfiguracji w bardzo szerokim zakresie. Zawsze jest on dostosowywany indywidualnie pod potrzeby danego klienta na etapie wdrożenia systemu oraz integracji.

Zaufało nam ponad 900 klientów