Integracja Weaver WMS z systemem Subiekt GT.

System magazynowy Weaver WMS posiada możliwość integracji z systemami zewnętrznymi klasy ERP. Integracja polega na wymianie dokumentów o określonych statusach pomiędzy programami. Jednym z systemów z jakim zintegrowany jest Nasz program jest Subiekt GT. Integracja zawsze jest dostosowywana indywidualnie pod potrzeby klienta. Moduł integracyjny posiada wiele możliwości, które konfigurowane są na etapie wdrożenia systemu u klienta.

Elementem niezbędnym do przeprowadzenia integracji jest posiadanie przez klienta Sfery dla Subiekta GT.

Strona internetowa produktu Subiekt GT
Element tła

Rodzaje integrowanych dokumentów.

Dokumenty jakie mogą być wymieniane pomiędzy programami to m.in.:

Przyjęcie zewnętrzne [PZ] – przyjęcie dostawy na magazyn

Przychód wewnętrzny [PW] – przyjęcie na magazyn, np. wyrobów gotowych po produkcji

Wydanie zewnętrzne [WZ] – wydanie towaru z magazynu do klienta

Rozchód zewnętrzny [RW] – wydanie, np. surowców do produkcji wyrobów gotowych

Zamówienia od odbiorców [ZO] – zamówienia spływające do Subiekta, np. ze sklepu internetowego

Przesunięcia międzymagazynowe [MM] – przesunięcia towaru pomiędzy różnymi magazynami

Inwentaryzacja [INW] – raport z inwentaryzacji

Przyjęcie zewnętrzne.

Dokument przyjęcia towaru na magazyn realizowany jest w systemie Weaver WMS.

Integracja przyjęć zewnętrznych

Na widoku listy przyjęć zewnętrznych znajdują się kolumny, w których widnieją szczegóły dotyczące konkretnych dokumentów. Wśród nich znajdują się dwie kolumny istotne podczas integracji z Subiektem:

Numer dokumentu (system zewnętrzny) – tutaj zostaje wpisany numer z Subiekta dla danego dokumentu, który został wyeksportowany do Subiekta,

Treść błędu – w tej kolumnie znajdują się ewentualne błędy, które uniemożliwiają integrację dokumentu.

Układ kolumn na widoku listy PZ.

Integrowane są dokumenty o statusie „Zrealizowane” i tylko te dokumenty mogą mieć przypisany numer z systemu zewnętrznego lub treść błędu. Pozostałe dokumenty są widoczne tylko w WMS’ie do momentu aż nie będą oznaczone odpowiednim statusem.

Układ kolumn PZ w systemie WMS

Integracja dokumentów PZ, widok w programie Weaver WMS.

Integracja przyjęć zewnętrznych. Widok w programie Weaver WMS

Integracja dokumentów PZ, widok w programie Subiekt.

Integracja przyjęć zewnętrznych. Widok w programie Subiekt

Pomimo tego, że dokument został zrealizowany może nie być wysłany do Subiekta z różnych przyczyn. Na przykładzie na rysunku nr 3 widać, że w Subiekcie brakuje materiału o kodzie MAT000002. Żeby dokument mógł zostać zintegrowany należy uzupełnić kartotekę katalogową w Subiekcie o wskazany materiał.

Usunięcie błędu związanego z integracją.

Błąd integracji

Po jej uzupełnieniu dokument zostanie automatycznie wysłany do systemu nadrzędnego.

Aktualizacja listy przyjęć w Subiekcie.

Intefejs Subiekt

W ustawieniach integracji jako opcję dodatkową można uruchomić funkcję automatycznego tworzenia faktury zakupowej w Subiekcie do dokumentu PZ. Dokumenty przychodów wewnętrznych (PW) oraz rozchodów wewnętrznych (RW) są integrowane w analogiczny sposób.

Wydanie zewnętrzne.

Mechanizmy integracji są tutaj takie same jak w przypadku dokumentów przyjęć na magazyn. Istotną różnicą jest to, że w przypadku dokumentów wydań często są one tworzone w WMS’ie bezpośrednio z zamówień od odbiorców, które wcześniej spłynęły do WMS’a z Subiekta. W Subiekcie są to dokumenty zamówień od klientów.

Zamówienia od klientów w systemie Subiekt oczekujące na realizację.

ZO w programie Subiekt

Zamówienia od odbiorców w systemie Weaver WMS oczekujące na realizację.

ZO w systemie WMS

Z zaimportowanych zamówień tworzone są dokumenty wydań zewnętrznych. Po ich zrealizowaniu wydania wysyłane są do Subiekta.

Zrealizowane wydania zewnętrzne w systemie Weaver WMS.

Widok zrealizowanych zadań w Weaver WMS

Dokumenty wydań z magazynu w systemie Subiekt.

Widok wydanych dokumentów w systemie Subiekt

Powiązane zamówienia w WMS’ie również zostają oznaczone jako zrealizowane.

Zrealizowane zamówienia od odbiorców w systemie Weaver WMS.

Widok zrealizowanych ZO w Weaver WMS

Dodatkowo integrację możesz skonfigurować tak aby, np.:

Zamówienia od klientów z Subiekta były pobierane od razu jako dokumenty WZ,

Zamówienia bez materiałów były pomijane,

Pobrane zamówienie rezerwowało stany magazynowe w WMS’ie,

Po zakończeniu realizacji dokumentu WZ dokument ZK w Subiekcie był automatycznie oznaczany jako zrealizowany.

Inwentaryzacja.

Integracja umożliwia też wysyłanie z WMS’a do Subiekta zaksięgowanych dokumentów inwentaryzacji. W celu poprawnego działania mechanizmu należy w pierwszej kolejności przypisać magazyn z systemu zewnętrznego (z Subiekta) do magazynu stworzonego w WMS’ie. Należy też pamiętać, że jeżeli w WMS’ie jest kilka magazynów to inwentaryzację należy wykonywać tylko dla jednego z nich. Nie można stworzyć jednego dokumentu inwentaryzacji dla kilku magazynów.

Po wykonaniu inwentaryzacji w WMS’ie należy ją zaksięgować oraz przenieść do archiwum. Dopiero wtedy dokument zostanie wysłany do Subiekta.

Dokument inwentaryzacji w systemie Weaver WMS.

Widok dokumentów inwentaryzacji w programie Weaver WMS

Wysłany dokument w Subiekcie widnieje jako inwentaryzacja cząstkowa. Należy go tutaj zaksięgować i dopiero wtedy w Subiekcie zostaną zaktualizowane stany magazynowe..

Dokument inwentaryzacji cząstkowej w Subiekcie.

Widok dokumentów inwentaryzacji w systemie Subiekt

Mechanizm integracji posiada możliwość konfiguracji w bardzo szerokim zakresie. Zawsze jest on dostosowywany indywidualnie pod potrzeby danego klienta na etapie wdrożenia systemu oraz integracji.

Zaufało nam ponad 900 klientów