Integracja z firmą kurierską GLS.

Integracja z firmą kurierską GLS umożliwia zamawianie kurierów, śledzenie przesyłek kurierskich oraz generowanie etykiet kurierskich. Integracja jest domyślnie wbudowana w system Weaver WMS.

Weaver WMS daje możliwość tworzenia listów przewozowych dla firmy spedycyjnej GLS bezpośrednio z poziomu programu. Integracja z firmą GLS pozwala na szybsze i łatwiejsze dodawanie oraz zarządzanie wysyłkami kurierskimi w firmie.

Kurier GLS

Ikona konfiguracji wysyłek kurierskich w systemie Weaver WMS.

Wdrożenie integracji należy rozpocząć od konfiguracji danych podstawowych firmy oraz określenia domyślnego rodzaju integracji. W tym celu należy wejść w Ustawienia z paska menu u góry ekranu i dalej w ikonę Wysyłki kurierskie. Dane firmy to inaczej dane nadawcy przesyłek. Jeżeli jako domyślny rodzaj integracji wskażemy opcję GLS, to każda nowa przesyłka będzie domyślnie tworzona dla spedycji GLS.

Opcja integracji w programie Weaver WMS
Konfiguracja wysyłek kurierskich w systemie

Konfiguracja danych nadawcy wysyłek kurierskich.

Następnie na zakładce GLS należy wprowadzić dane potrzebne do prawidłowego działania integracji. Dane dostarcza opiekun handlowy lub wsparcie techniczne firmy GLS.

Konfiguracja wysyłek kurierskich w systemie

System Weaver WMS daje możliwość nadania przesyłki krajowej oraz międzynarodowej na terenie Unii Europejskiej.

W celu nadania nowej przesyłki należy wejść w Dokumenty zewnętrzne-> Wysyłki kurierskie-> Dodaj.

Konfiguracja wysyłek kurierskich w systemie

W oknie dodawania przesyłki określamy poniższe parametry:

Typ - inaczej firma spedycyjna, w tym przypadku GLS,

COD - zaznaczamy, jeżeli przesyłka ma być opłacona przez klienta przy odbiorze. Po zaznaczeniu wpisujemy obok odpowiednią kwotę pobrania,

Odbiorcę - wybieramy z listy i możemy pobrać jego dane adresowe automatycznie (jeżeli są zdefiniowane w karcie katalogowej odbiorcy) lub wpisujemy dane odbiorcy ręcznie,

Paczki - paczki – klikając „Dodaj pozycje” dodajemy kolejne paczki i określamy ich gabaryty.

Konfiguracja wysyłek kurierskich w systemie

Przed zatwierdzeniem dokumentu możemy z rozwijanego paska na dole okna wybrać dodatkowe opcje, takie jak:

Przygotuj paczkę - przygotuj paczkę – po zatwierdzeniu dokumentu system automatycznie wygeneruje numery listów przewozowych,

Pobierz etykietę kurierską - pobierz etykietę kurierską – system otworzy podgląd z utworzonymi etykietami gotowymi do wydruku,

Wyślij powiadomienie pocztą - system automatycznie wyśle do odbiorcy wiadomość mailową z linkiem do śledzenia przesyłki.

Dodawanie nowej przesyłki w systemie

Wszystkie te funkcje można ustawić jako domyślne. W celu konfiguracji należy wejść w Ustawienia -> Wysyłki kurierskie -> Zakładka „Tworzenie dokumentu” -> Zaznaczyć właściwe opcje.

Edycja przesyłki w systemie

Przesyłkę kurierską można też utworzyć bezpośrednio z dokumentu wydania zewnętrznego. Należy zaznaczyć odpowiedni dokument i z paska ikon u góry wybrać opcję "Utwórz wysyłkę kurierską".

Zaufało nam ponad 900 klientów