Integracje Weaver WMS z systemami zewnętrznymi.

Jednostki DHL

Swobodny przepływ informacji.

Program magazynowy Weaver WMS posiada wbudowane integracje z wieloma systemami zewnętrznymi. Integracja pozwala na swobodny przepływ informacji pomiędzy systemem zewnętrznym a systemem Weaver WMS. Wiele procesów integracyjnych jest zautomatyzowanych, co pozwala na ich realizację bez ingerencji ręcznej. Wyróżnić można zasadniczo trzy kategorie integracji: integracje z systemami EPR oraz FK, integracje ze sklepami internetowymi oraz integracje z firmami kurierskimi.

Integracja z systemem ERP oraz FK pozwala głównie na przepływ dokumentów magazynowych pomiędzy systemami. Obsługiwanych jest wiele scenariuszy integracji z systemem nadrzędnym (ERP). Jednym z nich jest awizowanie dokumentów w systemie ERP, pobieranie awiza dokumentu do systemu WMS i jego realizacja w WMS. Po realizacji dokumentu zwrotna informacja o tym fakcie wysyłana jest do systemu nadrzędnego.

Integracja ze sklepem internetowym pozwala na automatyzację procesu przyjmowania i realizacji zamówienia. Polega ona głównie na pobieraniu zamówień oraz zwrotnym wysyłaniu informacji o statusie zamówienia do sklepu. Często praktykuje się również wysyłanie do sklepu internetowego informacji o stanach magazynowych wybranych indeksów materiałowych z systemu Weaver WMS. Możliwe jest również wysyłanie cen z Weaver WMS do sklepu internetowego.

Integracje z firmami kurierskimi to bardzo często wykorzystywany mechanizm pozwalający na automatyzację procesu zamawiania kuriera, drukowania etykiety oraz śledzenia statusu przesyłki. Weaver WMS pozwala na automatyczne tworzenie wysyłek kurierskich z dokumentów WZ. Po utworzeniu wysyłki kurierskiej możliwy jest wydruk etykiety kurierskiej oraz śledzenie przesyłki po jej odebraniu przez kuriera.

Integracje dostępne w programie Weaver WMS

Sklepy internetowe

Firmy kurierskie

Zaufało nam ponad 900 klientów