Funkcje systemu Weaver WMS

Dokumenty zewnętrzne

Dodawanie i edycja zamówień do dostawców. Możliwość oznaczenia materiałów "w zamówieniu", usuwania pozycji oraz wyświetlania niezrealizowanych pozycji zamówienia.

Dodawanie i edycja przyjęć zewnętrznych. Możliwość klonowania i usuwania poszczególnych dokumentów PZ oraz przyjmowania towaru na magazyn za pomocą jednego kliknięcia.

Dodawanie dokumentu PZ na podstawie zamówienia do dostawcy. W trakcie tworzenia PZ użytkownik ma możliwość wprowadzenia dodatkowych informacji, określenia dostawcy, dodawania pozycji dokumentu ręcznie lub za pomocą importu plikami XLS, CSV i TXT.

Zamówienia od odbiorców. Możliwość dodawania, usuwania i edycji dokumentów oraz klonowania ich. Integracja systemu Weaver WMS z platformami e-commerce takimi jak Shoplo, Shoper i Magento pozwala na automatyczne spływanie zamówień do programu. Integracje są domyślnie wbudowane w system. Dodatkowo użytkownik posiada dostęp do takich opcji jak rezerwacja towaru dla danego zamówienia, utworzenia wydania zewnętrznego na podstawie zamówienia oraz awizo wysyłki.

Ręczne dodawanie dokumentu ZO pozwala na wprowadzenie odbiorcy, pozycji danego dokumentu, określenia dodatkowych informacji, waluty oraz adresu dostawy.

Wydania zewnętrzne. Możliwość dodania WZ ręcznie lub na podstawie zamówienia od klienta, usuwania, edycji i klonowania dokumentu. Dodatkowo użytkownik posiada możliwość wydania towaru z magazynu za pomocą jednego kliknięcia, wystawienia faktury VAT z zaznaczonego dokumentu, dokonania korekty dokumentu oraz utworzenia wysyłki kurierskiej. System Weaver WMS posiada integracje z takimi firmami kurierskimi jak: GLS, DPD, UPS, SuuS, GEL, Raben, InPost, DHL i Poczta Polska.

Możliwość wystawienia korekty dokumentu WZ oraz faktury korygującej.

Faktury sprzedaży. Możliwość dodania faktury ręcznie lub na podstawie wydania zewnętrznego, korekty, edycji, usuwania i klonowania dokumentów. Dodatkowo dostępne są takie opcje jak ustawienie płatności (informacja o wpłaceniu całkowitej kwoty) oraz wydruku paragonu fiskalnego.

Każdy z widoków zakładki "Dokumenty zewnętrzne" posiada możliwość filtracji oraz dodawania dodatkowych kolumn zawierających potrzebne informacje.

Każda z wyżej wymienionych funkcji posiada możliwość podglądu dokumentu oraz zaprojektowania lub wyboru szablonu wydruku. Dodatkowo możliwy jest eksport widoku do formatów plikowych takich jak: XLS, PDF, RTF, HTML, CSV, EDI oraz JPK_MAG.

Ważne: Powyżej zostały wymienione tylko najważniejsze i podstawowe funkcje systemu Weaver WMS w zakładce "Dokumenty zewnętrzne". W systemie istnieje wiele winnych możliwości i funkcji, które pomogą Ci sprawnie zarządzać magazynem.

Dokumenty wewnętrzne

Przychody wewnętrzne. Możliwość dodania, edycji, klonowania i usunięcia dokumentu PW oraz przyjęcia towaru na magazyn za pomocą jednego kliknięcia. Podczas tworzenia dokumentu PW użytkownik posiada możliwość dodawania pozycji oraz określenia dodatkowych informacji.

Zlecenie przychodu wewnętrznego. Możliwość dodania, edycji, klonowania i usunięcia dokumentu. Dodatkowo użytkownik posiada możliwość pokazania niezrealizowanych pozycji zlecenia za pomocą opcji w górnym panelu widoku.

Rozchody wewnętrzne. Możliwość dodania, edycji, klonowania oraz usunięcia dokumentu RW. Użytkownik posiada również możliwość wydania towaru z magazynu za pomocą jednego kliknięcia.

Przesunięcia międzymagazynowe. Możliwość dodania, edycji i usunięcia dokumentu MM. Przy tworzeniu dokumentu należy wybrać magazyn źródłowy oraz magazyn docelowy. Dodatkowo użytkownik musi określić jakie materiały zostaną przeniesione dodając pozycje dla dokumentu.

Inwentaryzacja. Opcja pozwala na automatyczne wykonanie inwentaryzacji w wybranych magazynach oraz miejscach magazynowych. Dodatkowo użytkownik posiada możliwość wyboru materiałów, z których chce przeprowadzić spis. Towar, który podlega tymczasowo ewidencji jest zablokowany do momentu jej zamknięcia lub przeniesienia do archiwum. Dokument w dowolnym momencie można usunąć.

Archiwum inwentaryzacji. Znajdują się tutaj wszystkie przeprowadzone i zakończone ewidencje magazynowe. Użytkownik ma możliwość podglądu danego dokumentu inwentaryzacji w dowolnym momencie.

Kompletacja. Opcja pozwala na dodawanie uproszczonych zleceń produkcyjnych z poziomu wersji desktopowej Weaver WMS. Użytkownik może zrealizować je tylko z poziomu aplikacji mobilnej. Zlecenia można również edytować oraz usuwać.

Każda z wyżej wymienionych funkcji posiada możliwość podglądu dokumentu oraz zaprojektowania lub wyboru szablonu wydruku. Dodatkowo możliwy jest eksport widoku do formatów plikowych takich jak: XLS, PDF, RTF, HTML, CSV, EDI oraz JPK_MAG.

Ważne: Powyżej zostały wymienione tylko najważniejsze i podstawowe funkcje systemu Weaver WMS w zakładce "Dokumenty wewnętrzne". W systemie istnieje wiele winnych możliwości i funkcji, które pomogą Ci sprawnie zarządzać magazynem.

Moduł produkcji

"Grupy stanowisk". Możliwość tworzenia poszczególnych grup stanowisk produkcyjnych. Użytkownik może nadać nazwę oraz indywidualny kod, a także edytować stworzone grupy w dowolnym momencie.

"Zamówienia produkcyjne". Zakładka pozwala na tworzenie zamówień produkcyjnych do wybranego odbiorcy. Dodawanie do nich potrzebnych pozycji materiałowych, określania daty wystawienia oraz planowanej realizacji i wiele innych dodatkowych informacji. Użytkownik posiada dostęp do opcji pozwalającej na określenie statusu danego zamówienia na "zrealizowane" oraz wyświetlenie raportu o zdolności produkcyjnej.

"Zlecenia produkcyjne". Zakładka pozwala użytkownikowi na dodawanie oraz edycję zleceń produkcyjnych. Opcja tworzenia zlecenia, pozwala na określenie odbiorcy, dodawanie pozycji materiałowych, określanie dat wystawienia oraz planowanej realizacji i wiele innych dodatkowych informacji. Użytkownik posiada dostęp do opcji szybkiego zlecenia wydania oraz przyjęcia zleconych produktów na magazyn. Dodatkowo w górnym menu, dostępne są również opcje, pozwalające na ustawienie widoczności zleceń na terminalach mobilnych (aplikacji mobilnej Weaver WMS) oraz tworzenia raportów zdolności produkcyjnej i produkcji.

"Dokumenty audytu". Opcja pozwala na dodawanie dokumentów audytu, określania dat wystawienia oraz planowanej realizacji, dopisywania ich do określonego projektu oraz wpisywania dodatkowych informacji w polu "uwagi".

Zakładka "Zdolność produkcyjna".

Zakładka "Raport z projektów".

Zakładka "Produkcja w toku".

Każda z wyżej wymienionych funkcji posiada możliwość podglądu dokumentu oraz zaprojektowania lub wyboru szablonu wydruku. Dodatkowo możliwy jest eksport widoku do formatów plikowych takich jak: XLS, PDF, RTF, HTML, CSV, EDI oraz JPK_MAG.

Ważne: Powyżej zostały wymienione tylko najważniejsze i podstawowe funkcje systemu Weaver WMS w zakładce "Produkcja". W systemie istnieje wiele winnych możliwości i funkcji, które pomogą Ci sprawnie zarządzać magazynem.

Katalogi magazynowe

Katalog dostawców. W tej zakładce posiadasz możliwość dodawania i edycji dostawców, a także usunięcia ich w dowolnym momencie. Dodatkowo dostępna jest opcja, która umożliwia wyświetlenie historii transakcji z danym kontrahentem. W oknie dodawania nowego dostawcy możesz nadać nazwę, podać dane adresowe, dane firmy (możliwe jest automatyczne uzupełnienie danych za pomocą pobrania informacji z GUS po podaniu numeru Nip), zdefiniować kody materiałów oraz ich ceny.

Katalog odbiorców (klientów). Dostępne są tu opcje takie jak definiowanie nowego odbiorcy, edytowanie go oraz możliwość usunięcia w dowolnym momencie. Dodatkowo posiadasz możliwość wyświetlenia historii WZ oraz FV z danym klientem. W oknie dodawania nowego klienta możesz określić jego nazwę, dane adresowe, dane firmy (możliwe jest automatyczne uzupełnienie danych za pomocą pobrania informacji z GUS po podaniu numeru Nip), uzupełnić dane dodatkowe, warunki handlowe, adresy wysyłek, kody materiałów oraz cennik indywidualny.

Katalog materiałowy. Możliwość dodawania, edytowania, duplikacji oraz usunięcia w dowolnym momencie. Posiadasz możliwość wyświetlenia zaawansowanych informacji o danym towarze takich jak m.in.: Dane podstawowe, historia przyjęć, wydań, przychodów i rozchodów wewnętrznych, lista faktur, na których znajduje się dany materiał oraz wiele więcej. Posiadasz również możliwość określenia zakresu dat, z których chcesz otrzymać informacje. Opcja "Analizy struktury wydań" pozwala Ci na wyświetlenie w formie graficznych wykresów informacje na temat tego, jak dany materiał rotuje w zakresie podanych przez Ciebie dat. Możesz również określić recepturę do wytworzenia danego surowca oraz ich czasów produkcyjnych. W oknie definiowania nowego towaru magazynowego możesz określić m.in.: Nazwę, kod EAN, jednostkę miary, grupę cenową, cechę materiałową, stan minimalny i maksymalny, o którym system poinformuje Cię po ich przekroczeniu, informacje dodatkowe takie jak: długość, wysokość, szerokość, okres przydatności, waga jednostkowa, oznaczenie materiału jako niebezpieczny, jego cenę zakupu (netto), stawkę VAT oraz wiele więcej. Przechodząc na system Weaver WMS, posiadasz możliwość zaimportowania bazy materiałów, dostawców i klientów za pomocą odpowiedniego pliku XLS lub CSV.

Katalog usług. Jest to zakładka niewpływająca na stany magazynowe oraz procesy zachodzące w nim. Możesz określić tu dodatkowe usługi, które świadczy Twoja firma. Określenia ich nazwy, indywidualnego kodu, ceny jednostkowej netto, stawki VAT i wiele więcej.

Grupy materiałów. W tej zakładce masz możliwość definiowania grup materiałowych. Określenia ich indywidualnego kodu, nazwy oraz opisu.

Każda z wyżej wymienionych funkcji posiada możliwość podglądu dokumentu oraz zaprojektowania lub wyboru szablonu wydruku. Dodatkowo możliwy jest eksport widoku do formatów plikowych takich jak: XLS, PDF, RTF, HTML, CSV oraz EDI.

Ważne: Powyżej zostały wymienione tylko najważniejsze i podstawowe funkcje systemu Weaver WMS w zakładce "Katalogi". W systemie istnieje wiele winnych możliwości i funkcji, które pomogą Ci sprawnie zarządzać magazynem.

Integracje systemowe

Całość integracji działa na zasadzie łączenia i wymiany danych poprzez API.

Integracja działa za pomocą serwisu zadań cyklicznych, który uruchomiony jest w tle i wykonuje odpowiedni ciąg zadań w odstępie czasu, który sam definiujesz (domyślnie jest to 5 minut). Dodatkowo możesz określić, które z funkcji integracji mają być wykonane, a które nie dla poszczególnych platform.

Sklepy internetowe

Pierwszym krokiem jest konfiguracja połączenia z Twoim sklepem online, podając odpowiednie dane.

a) Shoper

Integracja pozwala na pobieranie materiałów do systemu, pobieranie zamówień od klientów do systemu oraz wysyłkę stanów magazynowych do sklepu internetowego.

Pobieranie materiałów. W oknie konfiguracji możesz określić liczbę dni modyfikacji danego produktu, z których system Weaver WMS ma pobierać zmiany, tworzenie stanów magazynowych i aktualizację istniejących materiałów w WMS.

W oknie "Pobieranie zamówień" określisz z jakiej ilości dni wstecz, program Weaver WMS ma pobierać zamówienia oraz czy powinien tworzyć dla zamówień rezerwację towaru. Zamówienia nie duplikują się.

Funkcja "Wysyłka stanów magazynowych" pozwoli Ci określić, z jakiej ilości dni wstecz program powinien wysłać zmiany oraz czy ma uwzględnić rezerwację towarów w WMS.

b) Shoplo

Integracja pozwala na pobieranie zamówień od klientów do systemu, wysyłkę statusów zamówień oraz wysyłkę stanów magazynowych do Shoplo.

W zakładce "Pobieranie zamówień" możesz określić z ilu dni wstecz, system powinien pobierać zamówienia od klientów oraz czy należy tworzyć rezerwację w systemie dla tych zamówień. Dodatkowo posiadasz dostęp do takich ustawień jak: czy pobierać wszystkie zamówienia, czy pobierać opłacone zamówienia, czy pobierać pobraniowe zamówienia. Dostępna jest również opcja tworzenia Awizo wysyłki kurierskiej.

Zakładka "Wysyłka statusów zamówień" pozwala na zintegrowanie statusów Shoplo ze statusami Weaver WMS. Pozwala to na bezproblemową pracę przy realizowaniu zamówień.

Funkcja "Wysyłka stanów magazynowych" pozwoli Ci określić, z jakiej ilości dni wstecz program powinien wysłać zmiany oraz czy ma uwzględnić rezerwację towarów w WMS.

c) Magento

Integracja pozwala na pobieranie materiałów oraz zamówień od klientów, a także wysyłanie stanów magazynowych oraz cen co platformy sklepowej Magento.

Zakładka "Pobieranie materiałów" pozwala na określenie czasu, w którego przeciągu system Weaver WMS powinien pobrać modyfikacje materiałów oraz czy ma dodać je do katalogu materiałowego. Dodatkowo posiadasz możliwość przypisania na podstawie atrybutu Magento: grupę, cechę, długość, szerokość i wysokość produktu. Istnieje również możliwość automatycznej aktualizacji materiałów w WMS.

Zakładka "Wysyłka statusów zamówień" pozwala na zintegrowanie statusów Shoplo ze statusami Weaver WMS. Pozwala to na bezproblemową pracę przy realizowaniu zamówień.

W oknie "Pobierania zamówień" określisz, z ilu ostatnich godzin system Weaver WMS powinien pobrać zamówienia od klientów oraz czy powinien tworzyć dla nich rezerwację. Dodatkowo możesz zadecydować, które ze statusów zostaną pobrane.

Wysyłanie stanów magazynowych działa analogicznie jak w pozostałych platformach.

Wysyłanie grup cenowych pozwoli Ci zachować porządek względem cen w platformie e-commerce. Możesz określić jaka grupa cenowa ma zostać wysłana oraz wysłać zmiany z określonej liczby godzin.

Firmy kurierskie

System magazynowy Weaver WMS posiada integrację z firmami kurierskimi GLS, DPD, UPS, SuuS, InPost, DHL, Raben, Poczta Polska oraz GEL.

Integracja pozwala na zamawianie kurierów z poziomu aplikacji, tworzenie paczek oraz etykiet kurierskich, określanie adresu dostawy, planowanej daty dostawy oraz jej odbioru i wiele więcej.

Systemy ERP

Integracja z zewnętrznymi systemami księgowymi takimi jak Sonet Enova, Insert Subiekt, Exact i Symfonia pozwala na wymianę dokumentów w dwie strony.

Wdrożenie integracji z systemem księgowym przeprowadza firma Bizhouse Sp. z o.o.. Cena wdrożenia jest indywidualna i zależna od czynników zachodzących w Twojej firmie.

Ważne: Powyżej zostały wymienione najważniejsze i podstawowe funkcje systemu Weaver WMS związane z integracją z systemami zewnętrznymi.

Raporty magazynowe

Zakładka "Stany magazynowe" pozwala śledzić Ci aktualny stan ilościowy towarów przechowywanych w magazynie. Tutaj otrzymasz również informacje o przekroczeniu stanów minimalnych i maksymalnych. Dostępne są tu kolumny takie jak m.in.: Nazwa produktu, ilość, jednostka miary i wiele więcej. Dodatkowo po zaznaczeniu danego materiału, możesz utworzyć z niego analizę wydań w formie graficznej z określonego przedziału czasu.

Zakładka "Jednostki logistyczne (partie)" pozwoli Ci na śledzenie informacji o poszczególnych partiach jednostek logistycznych. Dostępne są tu m.in. takie informacje jak: Lokalizacja magazynowa, nazwa materiału, data przyjęcia danej partii na magazyn, ilość, jednostka miary, wartość i wiele więcej. Dane jednostki logistyczne można edytować, nadawać dane partii, określać daty przydatności od - do, uzupełnić dane dodatkowe i dużo więcej.

Zakładka "Stany magazynowe (miejsca magazynowe)" pozwoli Ci na śledzenie informacji, jaki produkt i w jakich ilościach znajduje się na danym miejscu magazynowym.

Zakładka "Stany magazynowe (magazyny)". Tutaj otrzymasz informacje na temat ilości danego surowca w poszczególnych magazynach oraz informacje na temat synchronizacji z systemem zewnętrznym.

Zakładka "Plan magazynu". Znajdziesz tutaj listę magazynów, które stworzyłeś w systemie Weaver WMS. Dostępne są tutaj opcje takie jak wyświetlenie listy materiałów znajdujących się na danym miejscu magazynowym oraz edytowanie właściwości danego miejsca.

Zakładka "Przyjęcia towaru". Dostępna jest tu lista wszystkich przyjęć zewnętrznych w określonym przedziale czasu. Dostępne są tu m.in. takie informacje jak: data danego dokumentu, numer dokumentu, dostawca, nazwa i kod przyjętego materiału, planowana oraz przyjęta ilość, cena i wiele więcej.

Zakładka "Wydanie towaru". Podobnie jak w raporcie przyjęć, znajdziesz tu listę wszystkich wydań zewnętrznych w określonym przedziale czasu. Dostępne kolumny m.in. to: data wystawienia danego dokumentu, numer dokumentu, odbiorca, kod i nazwa wydawanego materiału, ilość planowana oraz wydana, wartość magazynowa, cena i wiele więcej.

Zakładka "Wydanie towaru (partie logistyczne)".

Zakładka "Sprzedaż". Otrzymasz tu listę wszystkich wystawionych Faktur VAT w określonym przedziale czasu. Dostępne kolumny to m.in.: data wystawienia, numer dokumentu, odbiorca, nazwa i kod materiału na fakturze, ilość, wartość, VAT i wiele więcej.

Zakładka "Zdarzenia". Opcja ta pozwala Ci na wyświetlenie wszystkich ruchów magazynowych pracowników. Przy wybraniu tej funkcji, otrzymasz możliwość określenia jakie typy zdarzeń i transakcji mają zostać wyświetlone, wybrać użytkowników oraz określić przedział czasu. Po zatwierdzeniu, otrzymasz listę wszystkich zdarzeń zdefiniowanych w systemie Weaver WMS.

Dodatkowo dostępne są takie zakładki i opcje jak: operacje paletowe, miejsca paletowe, inwentaryzacja ciągła, modyfikacje jednostek logistycznych, jednostki zbiorcze oraz tworzenie zapytań SQL.

Wyżej wymienione funkcje posiadają możliwość podglądu dokumentu oraz zaprojektowania lub wyboru szablonu wydruku. Dodatkowo możliwy jest eksport widoku do formatów plikowych takich jak: XLS, PDF, RTF, HTML, CSV oraz EDI.

Ważne: Powyżej zostały wymienione najważniejsze i podstawowe funkcje systemu Weaver WMS w zakładce "Raporty".

Analizy magazynowe

Zakładka "Analiza wydań" pozwala Ci w formie graficznych wyświetlić szczegółowe informacje na temat wydań zewnętrznych. Dodatkowo posiadasz możliwość wyboru zakresu dat, konfiguracji parametrów analizy, oraz przepisania wyniku do materiału.

Dostępna jest również opcja analizy zapotrzebowania zleceń rozchodów wewnętrznych.

Wyżej wymienione funkcje posiadają możliwość podglądu dokumentu oraz zaprojektowania lub wyboru szablonu wydruku. Dodatkowo możliwy jest eksport widoku do formatów plikowych takich jak: XLS, PDF, RTF, HTML, CSV oraz EDI.

Ważne: Powyżej zostały wymienione najważniejsze i podstawowe funkcje systemu Weaver WMS w zakładce "Analizy".

Operacje mobilne

Zakładka "Definiowanie zdarzeń", pozwala na dodawanie oraz edycje parametrów i zdarzeń. Użytkownik posiada możliwość nadania dowolnej nazwy elementowi.

Zakładka "Raport ze zdarzeń", pozwala użytkownikowi na podgląd czasu wystąpienia danego zdarzenia w magazynie, nazwę pracownika / użytkownika, który ten proces wykonał, oraz transakcję.

Zakładka "Kolejki zadań", pozwalają użytkownikowi na wyświetlenie listy zadań, dodawania nowych, edycji oraz usuwania ich. W dowolnym momencie istnieje możliwość wstrzymania, oraz uruchomienia danego zadania, które widzą użytkownicy aplikacji mobilnej na terminalach lub innych urządzeniach przenośnych.

Wyżej wymienione funkcje posiadają możliwość podglądu dokumentu oraz zaprojektowania lub wyboru szablonu wydruku. Dodatkowo możliwy jest eksport widoku do formatów plikowych takich jak: XLS, PDF, RTF, HTML, CSV oraz EDI.

Ważne: Powyżej zostały wymienione najważniejsze i podstawowe funkcje systemu Weaver WMS w zakładce "Operacje mobilne".

Ustawienia aplikacji

Zakładka "Użytkownicy", pozwala na dodawanie, edycję oraz usuwanie użytkowników w systemie. Dodatkowo dostępna jest opcja umożliwiająca zmianę hasła, dla danego użytkownika, konfigurację jego aplikacji mobilnej Weaver WMS, edycję uprawnień użytkowników istniejących w systemie (opcja bardzo rozbudowana).

Zakładka "Mapowanie kurierów".

Zakładka "Jednostki miary", umożliwia dodawanie nowych jednostek miar do systemu.

Zakładka "Kursy walut", pozwala na dodawanie lub importowanie aktualnych kursów walut.

W zakładce "Stawki VAT", użytkownik może dodawać nowe, określone wartości VAT.

Zakładka "Grupy cenowe", pozwala na dodawanie określonych grup cenowych. Użytkownik posiada możliwość nadania indywidualnego kodu, nazwy oraz opisu i przypisania grup do określonych materiałów.

Zakładka "Jednostki logistyczne", umożliwia ręczną konfigurację i edycję istniejących jednostek logistycznych w magazynie.

"Szablony wydruków". W tym miejscu, użytkownik ma możliwość dodawania nowych szablonów wydruku, które może zaprojektować za pomocą języka HTML.

"Właściwości miejsc magazynowych", pozwalają na zmianę oraz konfigurację cech istniejących w systemie miejsc magazynowych.

"Cechy jednostek i materiałów", pozwalają na tworzenie i edycję cech wybranych elementów i przypisywania ich do nich.

Wyżej wymienione funkcje posiadają możliwość podglądu dokumentu oraz zaprojektowania lub wyboru szablonu wydruku. Dodatkowo możliwy jest eksport widoku do formatów plikowych takich jak: XLS, PDF, RTF, HTML, CSV oraz EDI.

Ważne: Powyżej zostały wymienione najważniejsze i podstawowe funkcje systemu Weaver WMS w zakładce "Ustawienia".

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna jest częścią systemu Weaver WMS w wersji PRO. Jej wdrożenie podlega indywidualnej wycenie.

Aplikacja mobilna umożliwia zdalną pracę w czasie rzeczywistym z poziomu terminali mobilnych oraz innych urządzeń przenośnych.

Wersja mobilna systemu Weaver WMS działa aktualnie tylko na systemach Android.

Istnieje możliwość wcześniejszego przetestowania aplikacji mobilnej, po uzgodnieniu z nami szczegółów na temat długości i zakresu testów w Państwa firmie.

Aplikacja mobilna systemu Weaver WMS pozwala jako jedna z nielicznych na wskazanie informacji o materiale (m.in. ilość i aktualne miejsce w magazynie) po zeskanowaniu kodu na danym materiale.

Aplikacja posiada takie funkcje jak:

 • Dostawy,
 • Przychody wewnętrzne,
 • Wysyłki,
 • Rozchody wewnętrzne,
 • Wysyłki zbiorcze,
 • Korekty dokumentów,
 • Przesunięcia magazynowe,
 • Kompletacja,
 • Jednostki zbiorcze oraz logistyczne,
 • Operacje,
 • Materiały magazynowe,
 • Miejsca magazynowe,
 • Zadania,
 • Zdarzenia,
 • Powiadomienia,
 • Inwentaryzacja,
 • Stany magazynowe,
 • Odbiorcy,
 • Wysyłki kurierskie,
 • Zamówienia,
 • Zlecenia produkcyjne,
 • Ustawienia.

Ważne: Powyżej zostały wymienione najważniejsze i podstawowe funkcje systemu mobilnego Weaver WMS.

Zyskaj nowe możliwości.

Wejdź na wyższy poziom zarządania magazynem

Twój system zarządzania magazynem

Ponad 20 000 klientów