REST API - Weaver WMS.

Czym jest API?

API to interfejs programowania aplikacji (od ang. Application Programming Interface). Jest zbiorem reguł, które w ścisły sposób opisują w jaki sposób programy i podprogramy komunikują się ze sobą.

Główne metody API:

  • GET - służy do pobierania danych (np. wyświetlania listy materiałów)
  • POST - tworzy nowe dane (np. dodaje nowego odbiorcę)
  • PUT - aktualizuje wcześniej dodane zasoby (np. wprowadza zmiany do materiału)
  • DELETE - służy do usuwania danych

API akceptuje format danych JSON.

Co to w praktyce oznacza?

W praktyce oznacza to, że każdą funkcję znajdującą się w systemie można wywołać poprzez API. Dzięki temu możliwa jest integracja systemów z Weaver WMS w standaryzowany sposób. Partner lub firma trzecia może poprzez API wykonać szereg operacji, które umożliwią integrację z innym systemem.

Przykładowe operacje możliwe do wykonania poprzez REST API:

  • Pobranie listy materiałów
  • Dodanie odbiorcy
  • Pobranie listy WZ oczekujących na realizację
  • Dodanie awiza dokumentu PZ
  • Pobranie listy wykonanych w WMS inwentaryzacji

100% logiki aplikacji Weaver WMS dostępna jest poprzez API.

Z technicznego punktu widzenia...

Działanie struktury API Weaver WMS, opisane jest w dedykowanym artykule tutaj.

Przedstawia on między innymi proces konfiguracji API w systemie magazynowym oraz wykonywanie autoryzacji i ogólne działanie całego interfejsu.

Swagger

Swagger pozwala na sprawdzanie poszczególnych adresów URI (tzw. endpointó'w). Cała lista dostępnych metod znajduje się pod tym linkiem.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym specjalistą ds. wdrożeń systemów WMS

Ponad 5 lat doświadczenia we wdrażaniu systemów magazynowych WMS. Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas! Jesteśmy dostępni pod numerem +48 666 608 677 lub adresem kontakt@weaversoft.pl