Integracja systemu Weaver WMS z programem sprzedażowym

System magazynowy Weaver WMS służy do ilościowego zarządzania gospodarką magazynową. A co w sytuacji, gdy w firmie posiadamy już program sprzedażowy i chcemy równolegle mieć możliwość wystawiania dokumentów handlowych? Wystarczy wdrożyć nasze autorskie rozwiązanie – Weaver WMS – które posiada możliwość pełnej integracji z programami sprzedażowo-księgowymi.

Logo WMS

Jak działa integracja?

Weaver WMS posiada w swojej ofercie gotową integrację z systemem Subiekt GT, Soneta Enova oraz Exact. Dzięki temu pomiędzy systemem magazynowym i sprzedażowym, w sposób automatyczny możemy wymieniać dokumenty, które są niezbędne do pełnej obsługi magazynu oraz odbiorców.

Za integrację odpowiedzialny jest serwis działający w określonym cyklu. Usługa łączy się z bazą danych systemu nadrzędnego W każdym cyklu wymieniane są zdefiniowane podczas konfiguracji informacje. Dane wymieniane są w sposób automatyczny. Po zakończeniu cyklu następuje krótka przerwa i samoczynnie rozpoczyna się kolejna pętla. Dzięki temu informacje są wymieniane pomiędzy obydwoma systemami w czasie rzeczywistym.

Podczas integracji, w dedykowanym panelu, istnieje możliwość weryfikacji co dokładnie dzieje się w danym cyklu. Klient ma dostępną pełną historię działania każdego cyklu wraz ze szczegółowymi logami.

Możliwości wynikające z integracji

Pomiędzy obydwoma systemami wymieniane mogą być poniższe dokumenty:

 • Zamówienia do dostawców – awizacje przyjęć towaru na magazyn.
 • Przyjęcia zewnętrzne – dokumenty przyjęć towarów z zewnątrz.
 • Wydania zewnętrzne – dokumenty wydań towaru z magazynu.
 • Zamówienia od odbiorców – awizacje wydań towaru do klientów.
 • Przesunięcia magazynowe – dokumenty realizujące zmianę lokalizacji towaru.
 • Przychody wewnętrzne – dokumenty przyjęcia towaru wewnątrz magazynu, np. przychód wyrobu gotowego po produkcji.
 • Rozchody wewnętrzne – dokumenty wydania towaru wewnątrz magazynu, np. wydanie surowców na produkcję.
 • Inwentaryzacje – dokumenty wynikające z przeprowadzonego spisu z natury.

Dodatkowo w cyklu integracji możemy uruchomić takie zadania jak:

 • Pobieranie materiałów – do systemu WMS są pobierane wszystkie obecne oraz nowo dodane materiały w systemie nadrzędnym.
 • Pobieranie dostawców – z systemu nadrzędnego do WMS’a jest importowana lista dostawców.
 • Pobieranie stanów magazynowych – do systemu WMS pobierane są stany z systemu nadrzędnego, dzięki temu na wybranych raportach istnieje możliwość porównania stanu magazynowego pomiędzy obydwoma systemami.

W standardowym scenariuszu dokumenty związane stricte z zarządzaniem magazynem dodawane i realizowane są w systemie WMS. Po realizacji wysyłane są do systemu nadrzędnego. Jest to jeden z wielu możliwych scenariuszy, które ustalane są z klientem na etapie wdrożeniowym.

Korzyści płynące z wdrożenia integracji

1. Automatyczna wymiana dokumentów – brak konieczności powielania operacji związanych z dodawaniem tego samego dokumentu kilka razy.

2. oces działający w czasie rzeczywistym – wszystkie informacje wysyłane są pomiędzy systemami na bieżąco.

3. Kontrola stanów magazynowych – możliwość łatwego porównania stanu magazynowego w obydwu systemach i skorygowania ewentualnych rozbieżności.

4. Pełna kontrola lokalizacji towaru – w systemie WMS mamy pełny wgląd w dokładną lokalizację towaru, dzięki czemu w prosty sposób możemy znaleźć dany asortyment.

5. Łatwość zarządzania zamówieniami i sprzedażą – informacje niezbędne do prowadzenia obydwu procesów mamy zawarte równolegle w obydwu programach. Wszystkie najważniejsze szczegóły są przekazywane automatyczie.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym specjalistą ds. wdrożeń systemów WMS

Ponad 5 lat doświadczenia we wdrażaniu systemów magazynowych WMS. Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas! Jesteśmy dostępni pod numerem +48 666 608 677 lub adresem kontakt@weaversoft.pl